Bijen

Honingbij

Uiterlijk
• De hoofdkleur van de honingbij is bruin;
  achterlijf donker met bruine haarbanden.
• Borststuk bruingeel behaart.
• Werksters zijn ca. 1.2cm lang, darren ca. 1.5 cm lang,
  koningin ca. 1.8cm.

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Het gehele volk, met uitzondering van de mannetjes, overwintert in korf of kast; tegen de herfst, als geen bevruchting van koninginnen meer plaatsvindt, worden de mannetjes door de werkster gedood of de kast uitgejaagd, waarna zij een hongerdood sterven.
• Per dag legt de koningin 1.300 tot 1.500 eitjes; de koningin kan tot 5 jaar oud worden.
• De werksters (die tussen januari en augustus geboren worden) leven 6 weken waarvan 3 weken als huisbij en 3 weken haalbij.
• De werksters die tussen die tussen januari en augustus geboren worden, helpen het volk de winter door; zij sterven in het voorjaar.

Leefwijze
• Als zich jonge koninginnen in het nest ontwikkeld hebben, verzamelt de oude koningin maximaal de helft van het volk en gaat zwermen.
• Voedsel bestaat uit stuifmeel en nectar van bloemen en water, waarmee ook de larven gevoerd worden.

Schade
• Zwermen kunnen op een ongelukkige plaats gaan zitten.
• Een bijensteek kan zeer vervelende gevolgen hebben voor mensen met een allergie waarschuw direct een arts!!!

Nut
• Zeer nuttig bij het bestuiven van planten en cultuurgewassen.
• Verzamelt nectar, stuifmeel en maakt propolis (bouwstof).

Wering/bestrijding
• Bij het aantreffen van een zwerm imker waarschuwen; zwerm laten verwijderen.