Boktorren

Uiterlijk boktor

• Een volwassen huisboktor is 1.2 tot 3cm lang, bruinzwart
  en heeft 2 grijsachtige vlekken,
• De larve heeft een lengte tot 3 cm, is geelachtig wit
  en heeft goed ontwikkelde kaken,
• De vrouwtjes hebben een lange legboor die onder
  hun dekschilden uitsteekt.

Ontwikkeling boktor
• Volledige gedaante verwisseling.
• Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen huisboktor: 12 tot 32 jaar.
• Eistadium: 1 tot 2 weken, larvalestadium 4 tot 5 jaar (soms 11 jaar), popstadium
  2 tot 4 weken, imagostadium 3 tot 4 weken.
• In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren,
  waarna het vrouwtje ca. 200 eitjes legt.
• Een temperatuur van 25 graden Celsius en hoger en een hoge relatieve
  luchtvochtigheid is gunstig voor de ontwikkeling van de huisboktor larve.

Leefwijze boktor
• De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin
  boorgangen, geheel met boormeel gevuld - en een ovale doorsnede hebben.
• Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het
  dunne fineerlaagje dat nog intact gebleven is. In de regel wordt de toekomstige
  uitgang naar buiten als voor de verpopping uitgeknaagd. Er blijft slechts een zeer
  dun laagje hout aanwezig, waardoor de kever later een uitvliegopening knaagt.
• De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9mm, gewoonlijk met een gerafelde rand.
• Het boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke structuur
  korte ronde stafjes met grof poeder.

Schade boktor
• Huisboktorren tasten vaak dakconstructies aan.
• Dikke, dragende balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel worden verpulverd;
  bij grenen wordt alleen het spinhout aangetast.
• Bij vuren wordt ook het kernhout aangetast.

boktor bestrijding
• Loofhout of verduurzaamd naaldhout toepassen.
• Naaldhout voor verwerking controleren op aanwezigheid van de huisboktor.
• Bij toepassing van naaldhout dit zorgvuldig schilderen of lakken zodat er geen eitjes
  op het houtoppervlak gelegd kunnen worden.