Duiven

Duif herkenning en bestrijding :

Voor de wering en het wegvangen van de verwilderde
huisduif bent u bij Bedrijfshygiëne Midden-Nederland aan het
juiste adres. In Nederland, met name in de grote steden,
huist een groot aantal duiven. Het gaat hierbij
om de verwilderde huisduif, een afstammeling van
de rotsduif, de huisduif en een kruising hiervan.

De verwilderde huisduif plant zich in een razend tempo voort;
per jaar worden meerdere nesten groot gebracht, waarbij vrijwel
alle jonge duiven opgroeien tot volwassen duiven. De verwilderde huisduif is geslachtsrijp na vijf maanden en wordt gemiddeld zeven jaar oud. Overlast van duiven ontstaat vaak door overvloedig aanbod van voedsel(resten).

Schade
Duiven richten op verschillende manieren ernstige schade aan.
Enerzijds zijn duiven verspreiders van ziekten als paratyfus en vogelmalaria en kunnen zij gastheer zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien en veerluizen. In de nesten van duiven zitten vaak motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen. Nesten kunnen er voor zorgen dat hemelwaterlozingen verstopt raken. Anderzijds veroorzaken duiven stank- en geluidsoverlast en ver-vuilen ze hun omgeving, een duif produceert veertien kilo mest per jaar! Deze mest is ammoniakhoudend en tast daardoor gevelmaterialen aan.

Wering
Door middel van het aanbrengen van vogelwering op daklijsten, randen en richels worden deze ongeschikt gemaakt als verblijfplaats voor duiven. Ook worden de roestplaatsen ontoegankelijk gemaakt. Bedrijfshygiëne Midden-Nederland kan afhankelijk van de locatie en de situatie gebruik maken van verschillende soorten vogelwering, zoals weringspennen, - gaas en - netten.

Bestrijding
Wanneer alleen vogelwering wordt aangebracht verplaatsen de duiven zich vaak naar een andere plek. Hiermee wordt het probleem dus nog niet opgelost. Bedrijfshygiëne Midden-Nederland adviseert daarom om naast het aanbrengen van vogelwering de populatie duiven weg te vangen met behulp van vangkooien.
Deze combinatie is uiterst effectief gebleken.