Hoornaars

Uiterlijk

• Gele en zwarte dwarssteking op achterlijf, kop, borststuk en
  eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin;
  werksters 1.6 tot 2.5cm lang, darren 2.1 tot 2.8cm; larven wit en pootloos.
• Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige
  facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen;
  bij de hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed.
• 2 stevige zijwaarts bewegende kaken (mandibels) met daaronder monddelen
  waarmee de wesp kan likken en zuigen; 2 paar doorzichtige vleugels.
• Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (>wespentaille=).

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Eind april eitjes afzetten in eicellen; eistadium 7 tot 12 dagen;
  larvale stadium 1 tot 2 weken; popstadium 1 tot 2 weken;
  duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken; mannetjes uit onbevruchte eieren.
• In augustus/september komen mannelijke exemplaren (darren) en vruchtbare wijfjes
  (jonge koninginnen) uit de poppen; deze verlaten het nest op te paren;
  de darren sterven spoedig na de paring.

Leefwijze
• Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven de nestbewoners behalve de
  jonge koninginnen.
• Eiwit-en suikerhoudend voedsel, vooral voor het voeden van de larven.
• Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de wespen; een nest wordt
  gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds,
  doorsnede van 20 tot 35cm.
• Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders (steken de bijen dood en zuigen
  vervolgens de honing uit hun maag).
• Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitzuigen;
  daarmee voeden ze de larven.

Schade
• Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen.
• De hoornaar is >vriendelijker= dan de meeste wespensoorten;
  hoornaars zullen alleen steken als ze beknelt raken of als men ze aanraakt.
• Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine;
  een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat
  plaats heeft of als men overgevoelig voor is voor deze giftige stoffen.
• Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig,
  ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis.

Wering/preventie
• Horren plaatsen en voedsel opbergen, eventueel dichten van naden en kieren.
• Nooit de uitvliegopening van het nest dichtstoppen.