Houtwormen

Gewone houtworm herkenning en bestrijding :

Uiterlijk
• Een volwassen gewone houtwormkever is tussen 2.4 en 6mm,
  donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild.
• Op het dekschild zijn rijen kleine puntjes te zien.
• De larve is ca. 6mm lang, geelachtig wit en licht gekromd.

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is ca. 3 jaar;
   het wijfje legt 20 tot 60 eitjes.
• De kevers worden in de zomer gesignaleerd; hun uitvliegopeningen zijn cirkelvormig,
  diameter 1 tot 2mm.
• In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn;
  ze gaan dan paren, waarna de vrouwtjes eitjes leggen.
• De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven
   is 22 tot 23 graden C.

Leefwijze
• Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen; ook boomstronken worden aangetast.
• De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtwormkevers boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0.5mm. deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof; dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever!

Schade
• Gewone houtwormkevers komen voor zowel in loof- en naaldhout dat in gebouwen verwerkt is.
• Ze zorgen ook voor schade aan meubelen, beeldhouwwerken, manden en kisten.
• N.B. Hout dat rondom geschilderd is, wordt gewoonlijk niet aangetast.