Mieren

 

Tuinmier herkenning en bestrijding

Uiterlijk
• De werksters van tuinmieren zijn alle 0.4 tot 0.5cm lang
  (Alleen de glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca. 0.5cm)
  antennen altijd geknikt.
• De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan de werksters.
• Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan de werkster.
• De kleuren zijn ongeveer zoals de Nederlandse namen aangeven,
  de glanzende houtmier bijvoorbeeld is zwart glanzend.

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Een tuinmierenkolonie is in de winter in rust, tenzij het nest zich nabij een
   warmtebron bevindt.
• De eiafzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
• De werksters leven soms 22 tot 32 jaar.

Leefwijze
• Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een “bruidsvlucht”, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten.
• De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten.
• Uit de gelegde eitjes komen weer werksters.
• Tuinmieren voeden zich met andere insecten en met zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen.
• De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond.
• Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terecht komen in woningen.

Wering / bestrijding
• Voor tuin mieren aantrekkelijke producten onbereikbaar opbergen.
• Naden en kieren afdichten.
• Open stootvoegen voorzien van fijnmazig insectengaas.

Faraomier
herkenning en bestrijding

Uiterlijk
• De larven zijn naakt, pootloos en wit van kleur.
• De werksters zijn 0.3 tot 0.4cm lang, bruingeel,
   met een iets donkerder achterlijf.
• De koninginnen zijn 0.4 tot 0.5cm lang, eveneens bruingeel
   met een donkergekleurde kop.
• Mannetjes faraomieren zijn 0.3 tot 0.4cm lang, zwartbruin
  tot zwart van kleur, hebben bleekgele poten en zijn gevleugeld.

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Koninginnen leggen in totaal ca. 300 eieren, meerdere koninginnen per nest.
• Geen bruidsvlucht in Nederland.
• De werksters verzorgen de larven.
• Duur van ei tot volwassen dier bij 30 graden C. en 80% relatieve luchtvochtigheid
  ca. + - 2 maanden.
• De werksters leven tot 2 maanden,
  de mannetjes slechts 2 tot 3 weken koninginnen ca. 9 maanden.

Leefwijze
• Faraomieren zijn alleseters, bij voorkeur vleeswaren.
• Voorkeur voor temperaturen rond ca. 30 graden C.
• Nesten bij warmtebronnen, moeilijk op bereikbare plaatsen achter tegels en
   betimmeringen, in keukens, stopcontacten, en meterkasten die slecht sluiten.

Schade
• Faraomieren zijn zeer hinderlijk in privé-keukens; in keukens van de gezondheidszorg
  zijn zeer ongewenst.
• Kunnen bacteriën overbrengen.
• Faraomieren kunnen op wonden afkomen, ook onder gips kruipen.

Wering  en bestrijding
• Uiterste hygiëne betrachten.
• Levensmiddelen in goed gesloten bussen bewaren.
• Binnenkomende goederen controleren, vooral indien zij afkomstig zijn uit de tropen.