HACCP-norm

Richtlijnen HACCP

De richtlijnen van de HACCP is een systematische aanpak met als
belangrijkste "target" het identificeren, evalueren en controleren
van de (mogelijke) gevaren voor de voedselveiligheid.


Er zijn zeven onderzoeksfases vastgelegd door de HACCP:

1 - Beschrijving maken van alle gevaren voor iedere (proces)stap

2 - Bepaal de CCP (Critical Control Points) kritische controlepunten

3 - Stel normen vast met betrekking tot alle kritische controlepunten (intern)

4 - Gebruik een controlesysteem voor het vastleggen van alle kritische controlepunten

5 - Gebruik een correctiesysteem voor alle geconstateerde - en relevante afwijkingen
 
6 - Maak controleprocedures

7 - Gebruik een registratie- en documentatiesysteem en streef ernaar dit actueel te houden.


Voor meer informatie kijk ook op: Digitaal platform voor Wetgeving en Normalisatie