Wespen

Graafwesp en limonade wesp herkenning en bestrijding

Uiterlijk
• Kleur geel zwart lijkt op limonade wespen
• Houdt zijn vleugels vlak gedurende de rust.

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Het vrouwtje verzorgt de larven.

Leefwijze
• Leven solitair, maar kunnen in grote getallen bij elkaar nestelen.
• Maken hun nest in gangen en holtes.
• De larven worden gevoerd met één prooidiersoort.

Schade graafwesp
• De graafwesp kan schade aan voegwerk aanbrengen. Wering en preventie
• Zorg voor goed onderhoud van voegwerk aan huizen en gebouwen.

Schade limonadewesp
• Grote aantallen kunnen hinderlijk zijn.
• Kunnen verraderlijk steken.
• Wespen gif bestaat uit histamine en apitoxine en kan gevaarlijk zijn voor mensen
  die hier allergisch voor zijn.

Wespen kunnen erg nuttig zijn zo vangen zij allerlei insecten zoals kamervliegen en  steekmuggen. Een populatie van 400 wespen kan wel zo`n 3.000 prooidieren per dag vangen