Zwammen

Huis zwam uiterlijk en bestrijding

Uiterlijk
• De dwarsdoorsnede van de schimmeldraden is zeer
  klein (0.0015mm).
• Soms zijn aan de oppervlakte van het hout schimmel-
  draden zichtbaar  als witte vlokken met een dwars-
  doorsnede van 0.003 tot 0.0075mm.
• Het vruchtlichaam is cirkel- of ellipsvormig tot maximaal
  1 meter. met een dikte van ongeveer 1cm; bruin van kleur, de randen zijn wit.
• Als sporen in grote aantallen aanwezig zijn, zijn ze roodbruin van kleur,
   elliptisch gevormd en zeer klein; men spreekt wel van bruine stof.

Ontwikkeling
• De sporen van een huiszwam komen tot ontwikkeling op hout dat minstens
  20% vocht bevat.
• De schimmeldraden dringen tot diep in het hout door.
• Ook ontwikkelen zich strengen schimmeldraden op muren (steen en beton)
  afstand via schimmeldraden kan worden getransporteerd.
• De optimale ontwikkelingstemperatuur is 22 graden C.

Schade
• Aangetast hout verkleurt bruinachtig, men spreekt van bruinrot.
• Het hout wordt zacht; balken en vloerdelen verliezen hun draagkracht.
• In het hout ontstaan krimpscheuren, evenwijdig en loodrecht op de vezelinrichting.
• De huiszwam vormt stoffen die de celwanden van het hout afbreken.
• De huiszwam kan hout al aantasten bij een vochtgehalte van slechts 17% indien
   water aangevoerd wordt vanuit een bepaalde vochtbron.
   Denk aan grondwater of water afkomstig van een lekkage.

Wering en bestrijding
• Oorzaken voor een hoog vochtgehalte (bouwkundig) opheffen.